GEGEVENS VOOR DE FISCUS EN AFTREKBAARHEID VAN UW GIFTEN.

Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (STIENEO) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze gegevens zijn vermeld in de volgorde zoals de belastingdienst dit verzoekt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn waar nodig voorzien van enige toelichting. Daarvoor zijn de volgende gegevens van belang: 

-> OFFICIËLE NAAM
Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (STIENEO)
Opgericht: 20-09-2010  KVK 50859536
Deze Stichting heeft een Culturele ANBI Status. Giften aan een Culturele ANBI kennen een gunstige fiscale aftrekmogelijkheid, klik HIER voor meer informatie van de belastingdienst:

-> RSIN/FISCAAL NUMMER:
822963693

-> CONTACTGEGEVENS:

STIENEO
Secretaris : Mevr. Uta Meier
Javastraat 68
6524 MG Nijmegen

-> DOELSTELLING:
Het verzamelen, behouden, beheren en voor het publiek toegankelijk maken van het industrieel erfgoed van Nijmegen en omgeving

-> SAMENSTELLING BESTUUR:
Tom Smits, voorzitter
Piet (P.C.) Hieltjes, bestuurslid en coördinator
Mevr. Uta Meier, secretaris
Joop Pruyn , penningmeester
Cees Alewijnse, bestuurslid
Ben van Hees, bestuurslid
Bert Bloo, adviseur 

->BELONINGSBELEID
Stieneo werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

-> WIJZE VAN WERVING VAN INKOMSTEN 
STIENEO verwerft inkomsten door ontvangen van subsidies, sponsorgelden en giften. 

-> DOELSTELLINGEN VAN STICHTING INDUSTRIEEL ERFGOED NIJMEGEN EN OMGEVING:
Klik hier om de volledige statuten te bekijken.

-> HOE DOEN WIJ DAT?

 • We gaan op zoek naar voorwerpen die herinneren aan het fabrieksleven
 • We interviewen (oud-)medewerkers van Nijmeegse bedrijven en leggen hun ervaringen vast in publicaties. Zo verscheen in 2013 'Voor drie tientjes in de week. Medewerkers van verdwenen Nijmeegse bedrijven vertellen'
 • We organiseren bijeenkomsten voor oud-medewerkers van Nijmeegse bedrijven en brengen hen zo in contact met elkaar
 • We organiseren tentoonstellingen, zoals o.a. in 2013 de thematentoonstelling 'Terug in de elektriciteit', "Gebakken in Gelderland" (2015), "de Schoenindustrie (2018)", "Vakbondswerk"(2019).
 • We zetten ons in voor de realisering van een (virtueel) museum
 • We ontwikkelen initiatieven in Nijmegen en omgeving in het kader van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed 
 • We leveren een actieve bijdrage aan het project: Nijmegen Wederopbouwstad, de geschiedenis van de NYMA (op- en in de NYMA) enz.
 • We hebben contacten met en zijn gesprekspartner van aanverwante instellingen als Nijmegen blijft In Beeld, het Regionaal Archief Nijmegen, Numaga en Noviomagus.

-> UITTREKSEL HANDELSREGISTER
Klik hier voor de uittreksel van het handelsregister

-> HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN STIENEO  2018-2022

Inleiding

Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving heeft na de expositie de aandacht primair gericht op de industrie in de Wederopbouw. Naast de wederopbouw zijn er twee aandachtsgebieden. Ten eerste het vastleggen van de geschiedenis van de NYMA

Het terrein van de NYMA wordt de nieuwe ambacht, leisuren en culture ‘hotspot’van Nijmegen. Op dit terrein wil STIENEO, ten tweede, permanent aandacht besteden aan de geschiedenis van de Nijmeegse industrie.

Sinds 2018 heeft Stieneo een ‘onderafdeling’ in Wijchen. Bert Bloo, de voormalige oprichter en coördinator werkt met aan boek over de industriële geschiedenis van Wijchen.

In 2022 na de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad richt STIENEO op de geschiedenis van Hyster en een tentoonstelling over schilderijen/etsen etc van de Nijmeegse fabrieken.

 • Nijmegen Wederopbouwstad

  De nadruk op het behoud van het industrieel verleden lag vaak op de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Een tijdperk, dat omdat het nog relatief kort achter ons ligt, aan de aandacht dreigt te ontsnappen. Met die aandacht voor de industrie in de Wederopbouw de periode van 1945-1965 vestigt STIENEO op de unieke ‘schoonheid’ van gebouwen uit deze periode.

  Er is samenwerking gezocht met anderen partijen in Nijmegen om een manifestatie te organiseren met als onderwerp de Wederopbouw van Nijmegen. De industrie zal onderdeel zijn van deze manifestatie. Zie ook de website www.wederopbouwstad.nl 

  Om die industrie een goede plek te geven op de manifestatie is aan Michiel Kruidenier, cultuurhistoricus, gevraagd een publicatie te verzorgen over de geschiedenis van de industrie tijdens de Wederopbouw.
  Aanvankelijk zou het boek in september, tegelijk met de start van de manifestatie verschijnen, als gevolg van corona verschijnt het boek in maart 2021.

 • De Nyma

  2.1 Geschiedenis van de NYMA
  Henk Janssen schrijft de geschiedenis van de Nyma. Het boek verschijnt zal in 2021 verschijnen.

  2.2 Verleden Nijmeegse industrie op de NYMA

  STIENEO wil graag dat de geschiedenis van de Nijmeegse industrie een plek op het NYMA -terrein krijgt. STIENEO streeft niet naar een museum op dat terrein. Het industrieel verleden moet als het ware dienen als versiering bij de NYMA. Op wanden/hoeken wordt dmv van foto’s, producten en machines, etc. de herinnering aan dat verleden levend gehouden. 
  Bijvoorbeeld: de hoek schoenenindustrie: fotowand met de Nijmeegse schoenfabrieken en beelden van het productieproces, vitrines met schoenen, reclame-uitingen en met een of twee machines uit de schoenindustrie.

  2.3 Machines op het NYMA terrein

  STIENEO zou graag zien dat op het terrein van de NYMA grote machine komen te staan. Machines die gebruikt of gemaakt zijn door de Nijmeegse industrie.
  Overleg met de ontwikkelaars van het terrein is gevoerd. Zij hebben sympathie voor het idee en we kunnen verzamelen. Een transformator geleverd is door Smit Transformatoren!  


  Bron: Royal Smit Transformatoren.

 • Wijchen

  De onderafdeling Wijchen van STIENEO heeft in samenwerking met  Historische Vereniging Tweestromenland de geschiedenis van de industrie uit Wijchen samengesteld. Een bloemlezing van 13 artikelen over de Wijchense bedrijven. Het boek verschijnt rond 15 december.

  Na 2021

  Na de Manifestatie Wederopbouw en het verschijnen van de drie boeken!!
  Zal STIENEO zich uiteraard bezig houden met de industrie op de of in de NYMA.
  Ook wordt de aandacht gericht op de geschiedenis van Hyster. Het liefst met tentoonstelling en publicatie.
  Gestreefd wordt naar een tentoonstelling met schilderijen, etsen etc. van de Nijmeegse fabrieken. Eerst zal onderzocht moeten worden of de afbeeldingen zijn ( het vermoeden dat ze er zijn. is er)  en uitgeleend worden.

  Namens het bestuur

  Piet Hieltjes
  coördinator STIENEO
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.com 

-> VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 2019

2019: EEN JAAR VAN VOORBEREIDING
Na het zeer actieve jaar 2018 met de tentoonstelling over de Nijmeegse Schoenindustrie en allerlei activiteiten samenhangend met de tentoonstelling, was 2019 een jaar van voorbereiding. Die voor bereiding richtte zich op een drietal onderwerpen:

 1. Nijmegen Wederopbouwstad
  STIENEO initieerde een manifestatie over de Nijmeegse wederopbouw, nam deel aan de nieuw opgerichte stichting Nijmegen Wederopbouwstad. STIENEO verzorgt voor deze stichting het onderdeel industrieel verleden tijdens de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad.

 2. NYMA
  In en bij  de NYMA, de nieuwe industriële  ‘hotspot’ van Nijmegen ziet STiENEO kansen om de geschiedenis van Nijmegen en omgeving een plek te geven. In de NYMA met herinnering aan die industrie als aankleding of versiering. Denk aan wanden, met foto’s, producten en machines uit Nijmeegse fabrieken. Op het terrein wil STIENEO een machineroute als ware het een beeldenroute van machines uit de Nijmeegse industrie.
  Het idee is opgepakt door de gebiedsontwikkelaar van de NYMA, die ons adviseerde lid te worden van de coöperatie van ondernemers. Deze contacten stemmen hoopvol dat de NYMA een plek wordt waar de Nijmeegse bevolking een deel van hun industriële geschiedenis kunnen terug zien.
  Deze transformator kregen STIENO van Smit Transformatoren en zal op het terrein van de NYMA geëxposeerd worden.
  Wij hopen ook machines uit de andere industrieën van Nijmegen te verwerven. 
 1. Onderafdeling Wijchen
  Voormalig coördinator en een van de oprichters van STIENEO, Bert Bloo, verhuisde naar Wijchen. Hij startte tot enthousiasme van het bestuur de onderafdeling Wijchen! Hij nam in samenwerking met leden van de Historische Vereniging Tweestromenland het initiatief om de geschiedenis van de geschiedenis van industrie van Wijchen te schrijven.
  Het boek verschijnt eind 2020.

->  FINANCIËLE VERANTWOORDING (BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN) 

->TOELICHTING

Hoge kosten kosten organisatie / kantoor en opslag:   Het archief van STIENEO moest uit de oude ruimte verdwijnen en is tijdelijk opgeslagen bij All Safe. Later is een nieuwe gratis plek gevonden.