De heer A.M. (Bert) Bloo (70) ontvangt voor zijn verdiensten voor onder andere de stichting Cultuur Criterium en STIENEO, de Zilveren Waalbrugspeld; aansluitend aan de uitvoering van de laatste Bachcantate van het seizoen, Cantate BWV 24 'Ein ungefärbt Gemüte' door de Stichting Bach Cantates. 

Hij is voorgedragen door Uta Meier, mede vrijwilliger in de diverse activiteiten van de heer Bloo. 

De heer Bloo heeft in november 2005 de stichting Cultuur Criterium opgericht (sinds 2011 Stichting Bach Cantates) en werd hij voorzitter van het bestuur tot 2010. De doelstelling van de stichting was het bevorderen van de verspreiding van cultuuruitingen. De heer Bloo was naast zijn voorzitterschap ook programmamaker en uitvoerder. 

Daarnaast was de heer Bloo in 2010 medeoprichter van Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (STIENEO) en werd penningmeester van het bestuur. Hij organiseerde interviews met werknemers van verdwenen industrieën en ook bijeenkomsten waar de werknemers hun verhalen over het verleden kwijt konden. Onder zijn leiding kwamen twee belangrijke exposities tot stand: 'Terug in de elektriciteit' en 'Gebakken in Gelderland'. Als Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Welzijn Ouderen Nijmegen (SWON) heeft de heer Bloo zich van 2005 tot 2008 met verve ingezet om het financieel beleid in een meerjarenperspectief te plaatsen.

De heer Bloo heeft zich intensief ingezet voor een goed cultureel klimaat door kunstenaars en publiek bij elkaar te brengen rond culturele activiteiten. Hij heeft veel energie gestoken in het verwerven van financiële middelen voor al deze activiteiten. Dit alles heeft geleid tot positieve projecten waaraan veel mensen plezier hebben beleefd. 

Loco-burgemeester Velthuis heeft de Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt aan de heer Bloo op 12 juni 2016 rond 20.30 uur in de St. Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen.